Trang Chủ / Phụ nữ mang thai cẩn thận tiền sản giật nặng khiến mẹ và bé tử vong

Phụ nữ mang thai cẩn thận tiền sản giật nặng khiến mẹ và bé tử vong

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cho biết, chỉ trong 7 ngày (từ ngày 4 đến 9/8) bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu nhiều sản phụ bị tiền sản giật, trong đó có 3 ca nặng được xử trí kịp thời rất may không nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con.

Trường hợp đầu tiên đó là sản phụ T.T.K.C, 41 tuổi (ngụ tại quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) tiền sản giật trên thai 34 tuần. Sản phụ C được chuyển từ Bệnh viện quận Thốt Nốt lên với chẩn đoán theo dõi tiền sản giật nặng. Các bác sĩ lập tức tiến hành hội chẩn viện và thực hiện mổ lấy thai cho bệnh nhân nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng cả hai mẹ con. Kết quả, ca mổ bé gái sơ sinh nặng 2.000 gram khỏe mạnh được thực hiện da kề da cùng mẹ ngay khi chào đời.

Trường hợp tiếp theo là sản phụ T.T.K.H, 38 tuổi (ngụ tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhập viện vào ngày 4/8 trong tình trạng co giật, mắt mờ, phù, huyết áp cao, mạch nhanh trên thai 35 tuần. Sau khi nhập viện các bác sĩ liền xử trí để bệnh nhân an thần. Đến 15h20 phút cùng ngày, sản phụ H được ekip phẫu thuật thực hiện mổ lấy thai. Bé trai sơ sinh chào đời cân nặng 2.000 gram. Hiện tại mẹ và bé đều ổn, bé đang được theo dõi thêm tại Khoa sơ sinh.

phu-nu-mang-thai

M?t tr??ng h?p s?n ph? b? ti?n s?n gi?t chuy?n n?ng ???c b?nh vi?n Ph? s?n TP. C?n Th? m? k?p th?i c?u m? và con

Tr??ng h?p th? ba là s?n ph? N.T.T.N, 32 tu?i (ng? t?i huy?n Giá Rai, B?c Liêu). S?n ph? N ???c chuy?n t? m?t b?nh vi?n ? B?c Liêu lên vào lúc 4h15 phút sáng ngày 9/8 trong tình tr?ng thai 38 tu?n, ti?n s?n gi?t n?ng ti?n tri?n h?i ch?ng HELLP kèm r?i lo?n ?ông máu.

Sau khi ti?p nh?n, các bác s? l?p t?c ti?n hành h?i ch?n vi?n và quy?t ??nh th?c hi?n ph?u thu?t ngay ?? ??m b?o s?c kh?e cho m? và bé. Trong su?t th?i gian ph?u thu?t, s?n ph? N ???c gây mê và truy?n t?ng c?ng 4 ??n v? ti?u c?u. K?t qu? ph?u thu?t thành công, s?n ph? N sinh ???c m?t bé trai n?ng 2.600 gram. S?c kh?e c?a m? và bé hi?n ??u ?n.

Theo b?nh vi?n, ngoài 3 ca b? ti?n s?n gi?t n?ng thì b?nh vi?n c?ng ti?p nh?n m?t s? ca khác trong m?t tu?n. B?nh vi?n ??a ra khuy?n cáo, ti?n s?n gi?t là tình tr?ng b?nh vô cùng nguy hi?m x?y ra ? kho?ng 5-8% s? thai ph?, th??ng là t? tu?n 20 tr? lên. Ti?n s?n gi?t là nguyên nhân c?a nhi?u tai bi?n s?n khoa nh? ?? non, thai ch?t l?u, nhau bong non…

Vì v?y, t?t c? ph? n? mang thai nên theo dõi ti?n s?n gi?t t?i các b?nh vi?n uy tín trong th?i k? mang thai. Các bác s? b?ng cách ki?m tra huy?t áp, làm xét nghi?m protein trong n??c ti?u ? m?i l?n khám thai, xét nghi?m máu s? giúp phát hi?n s?m nguy c? ti?n s?n gi?t. T? ?ó, s? giúp bác s? ??a ra các ph??ng h??ng theo dõi và ?i?u tr? thích h?p trong thai k? nh?m ??m b?o tính m?ng c?a c? m? và con.

Theo bác s? V? Th? Nhung, b?nh vi?n Ph? s?n Hùng V??ng, bi?u hi?n c?a ti?n s?n gi?t là huy?t áp t?ng, ?i ti?u ít, có nh?ng r?i lo?n th? giác nh? m? m?t, hoa m?t ho?c có th? mù m?t kèm theo ù tai, nh?c ??u d? d?i. Có nh?ng r?i lo?n tiêu hoá nh? ói m?a, tiêu ch?y, ?au vùng th??ng v? nên th??ng d? t??ng l?m là ?au d? dày.

S?n ph? th?y m?t, khó th? v?i nh?ng c?n ho liên t?c khi?n không th? n?m ng? ???c. ?ó là bi?u hi?n c?a tình tr?ng d?a phù ph?i c?p. B?nh ti?n tri?n n?ng thì có th? có bi?n ch?ng r?i lo?n ?ông máu, suy ch?c n?ng gan, v? gan…

N?u không ???c ?i?u tr? k?p th?i, ti?n s?n gi?t n?ng s? chuy?n sang s?n gi?t v?i nh?ng c?n co gi?t toàn thân, sùi b?t mép và r?i vào hôn mê. Trong và sau c?n gi?t có th? có nh?ng bi?n ch?ng n?ng nh? xu?t huy?t não, thi?u oxy não và d?n ??n t? vong. Thai nhi c?ng có th? ch?t khi m? lên c?n gi?t vì m? thi?u oxy ho?c do nhau bong non, suy tu?n hoàn nhau thai.

 

Ngu?n bài viêt: http://khampha.vn/suc-khoe/phu-nu-mang-thai-can-than-tien-san-giat-nang-khien-me-va-be-tu-vong-c11a436098.html

Bình Luận