Trang Chủ / Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát điểm nóng sốt xuất huyết

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết (SXH) tại các tỉnh Tây Nguyên, số ca bệnh tăng cao đột biến, ngày 7/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát một số địa điểm có ổ dịch SXH trên địa bàn TP. Ban Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tại buôn Jù (xã Êatu), ông Imui Adrơng, Trưởng thôn Jù, cho biết mùa mưa năm nay buôn có hàng chục hộ dân có người mắc SXH, đây là hiện tượng bất thường so với mọi năm. Người dân đã phun thuốc, đổ dầu mỡ để diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) nhưng không hiệu quả.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dân trong phòng, chống SXH, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, với sự thay đổi của thời tiết ngày càng cực đoan, người dân cần nhận thức rõ để chủ động ứng phó với bệnh dịch SXH. Đây là loại bệnh đang không có vaccine, cứ có nước tù đọng là sẽ có lăng quăng. Không còn cách nào khác là phải tập trung vào tuyên truyền để người dân hiểu và chủ động ứng phó.

Mặc dù tất cả các tổ dân phố ở TP. Ban Mê Thuột đều đã thành lập tổ truyền thông, song Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý cách thức tuyên truyền cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Các tuyên truyền viên không chỉ đơn thuần hướng dẫn cách phòng, chống bệnh SXH, biểu hiện của bệnh, triệt các nguồn nhiễm từ nước tù đọng mà cần đi thẳng vào vấn đề như mức độ nguy hiểm có thể gây chết người của dịch bệnh này, sự tốn kém về tiền bạc, thời gian khi phải đi điều trị ở bệnh viện… Từ đó giúp người dân hiểu rất cụ thể, rõ ràng về bệnh SXH và thay đổi hành vi sinh hoạt hằng ngày.

“Cán bộ y tế đến phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng cũng chỉ được ít ngày. Quan trọng nhất là phải thay đổi thói quen người dân không để cho nước tù đọng trong các vật dụng sinh hoạt, thả cá vào bể nước sinh hoạt, hòn non bộ để diệt lăng quăng, xử lý các vật liệu phế thải như lốp xe cũ, chum vại, chai lọ…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu không được để dịch SXH bùng phát, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của người dân.

“Quan tr?ng nh?t v?n là ý th?c c?a c?ng ??ng cùng tham gia vào ??i phó, ng?n ch?n d?ch b?nh”, Phó Th? t??ng nói.

1470619633-a

Phó th? t??ng V? ??c ?am và B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Th? Kim Ti?n th? sát công tác phòng ch?ng d?ch s?t xu?t huy?t ? ??k L?k. ?nh: Ti?n Phong

Phát bi?u t?i h?i ngh? t?ng c??ng công tác phòng, ch?ng d?ch SXH khu v?c Tây Nguyên, chi?u 7/8, Phó Th? t??ng V? ??c ?am cho r?ng d?ch SXH di?n bi?n theo chu k?, nh?ng n?m nay t?ng cao ??t bi?n, bên c?nh nguyên nhân v? thay ??i th?i ti?t, khí h?u, m?t trong nh?ng nguyên nhân quan tr?ng là ý th?c phòng, ch?ng c?a ng??i dân, c?ng ??ng.

Phó Th? t??ng nh?c l?i yêu c?u ph?i có gi?i pháp ?? vi?c phòng, ch?ng SXH và nhi?u b?nh truy?n nhi?m khác tr? thành ý th?c c?a t?ng ng??i dân, c?ng ??ng. Mu?n v?y, ho?t ??ng tuyên truy?n ph?i ?i sâu vào ng??i dân, c?ng ??ng v?i nh?ng cách tuyên truy?n ??n gi?n, d? hi?u ?? d?ch SXH hay các d?ch b?nh khác không di?n bi?n thành chu k? nh? hi?n nay.

“Chúng ta c? g?ng t?ng c??ng truy?n thông là chính b?i vì phun thu?c di?t mu?i ch? là c?p t?p d?p d?ch trong m?t th?i gian, c?n b?n là ph?i di?t l?ng qu?ng, k?t h?p truy?n hình, truy?n thanh, t? r?i, cùng v?i ?ó huy ??ng các ?oàn th? chính tr?, xã h?i ? ??a ph??ng vào cu?c…”, Phó Th? t??ng nói và l?u ý ngành y t? ph?i h??ng d?n c? th? v? cách ?i?u tr?, b?o ??m ?? thu?c ?i?u tr? cho ng??i b?nh; các ??a ph??ng có ph??ng án b? trí kinh phí cho ho?t ??ng phòng, ch?ng d?ch.

Hôm nay (8/8), B? Y t? s? t? ch?c h?i ngh? t?p hu?n tr?ng ?i?m ?? trang b? thêm ki?n th?c phòng, ch?ng d?ch SXH cho cán b? y t? 4 t?nh Tây Nguyên là ??k L?k, ??k Nông, Gia Lai, Kon Tum

C?c Y t? d? phòng (B? Y t?) cho bi?t, tính ??n ngày 30/7, c? n??c ghi nh?n 49.049 tr??ng h?p m?c t?i 48 t?nh, thành ph?, 17 tr??ng h?p t? vong. Trong ?ó mi?n Nam là 28.407 tr??ng h?p (chi?m 57,9%); mi?n Trung ghi nh?n 12.673 tr??ng h?p (chi?m 25,8%); khu v?c Tây Nguyên là 7.411 tr??ng h?p (chi?m 15,1%).
Hi?n t? l? ng??i dân m?c b?nh SXH t?i nhi?u ??a ph??ng ? Tây Nguyên cao g?p vài l?n ??n hàng ch?c l?n so v?i m?c trung bình c?a c? n??c là 48,2/10 v?n dân. ?i?n hình, huy?n ??k Tô (t?nh Kon Tum) có t? l? m?c lên t?i 1.282/10 v?n dân; huy?n Eahleo (t?nh ??k L?k) là 696; th? xã Gia Ngh?a (t?nh ??k Nông) là 808… Tính chung toàn vùng Tây Nguyên, t? l? ng??i m?c SXH là 168,1/10 v?n dân.

 

Ngu?n: http://khampha.vn/suc-khoe/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-thi-sat-diem-nong-sot-xuat-huyet-c11a434182.html

Bình Luận