Trang Chủ / Đọc sách nhiều giúp sống lâu

Đọc sách nhiều giúp sống lâu

Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu ĐH Yale công bố trên tạp chí y học Social Science & Medicine cho thấy người có thói quen đọc sách sống thọ hơn so với những người không đọc sách.

Nghiên cứu được thực hiện trên 3.635 người tuổi từ 50 trở lên. Họ được chia thành ba nhóm: không đọc sách, đọc sách 3,5 giờ mỗi tuần, đọc sách hơn 3,5 giờ mỗi tuần.

Sau 12 năm theo dõi và tính toán đến các yếu tố như trình độ học vấn, thu nhập, tình trạng sức khỏe, nghiên cứu đưa ra kết quả rất ấn tượng.

So với người không đọc sách, người đọc trên 3,5 giờ mỗi tuần có 23% cơ hội sống thọ hơn. Tỉ lệ này ở người đọc sách 3,5 giờ mỗi tuần là 17%. Trung bình người đọc sách sống thọ hơn gần hai năm so với người không hề đọc sách.

Lý do và cơ chế của việc đọc sách tác động đến tuổi thọ chưa được khẳng định. Nhiều nghiên cứu trước cũng cho thấy đọc sách giúp thúc đẩy hoạt động của não.

doc-sach-nhieu-giup-song-lau

Tuy nhiên, tác d?ng s?ng th? này ch? có v?i ??c sách, còn v?i ??c báo thì không.

Theo x?p h?ng c?a Ch? s? V?n hóa th? gi?i, n??c có s? dân ??c sách nhi?u nh?t th? gi?i hi?n nay là ?n ??. Th? hai là Thái Lan, sau ?ó ??n Trung Qu?c. N??c tiên ti?n M? x?p h?ng 23, sau c? Ai C?p, Úc, Th? Nh? K?, ??c.

Theo ??ng Khoa (Pháp lu?t TPHCM)

Bình Luận