Trang Chủ / Bắt được cá mặt trăng “khủng” nặng gần 1 tấn

Bắt được cá mặt trăng “khủng” nặng gần 1 tấn

Trong lúc đi đánh bắt cá trên biển, ngư dân ở Nghệ An đã bắt được một con cá mặt trăng “khủng” nặng gần 1 tấn.

Sáng 14-8, tàu cá NA-9000-TS của ngư dân Đào Văn Huân (ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cập bến tại cảng cá lạch Quèn mang theo con cá mặt trăng “khủng” nặng gần 1 tấn.

Anh Huân cho biết trước đó, trong lúc đi đánh bắt cá trên biển tại khu vựcvùng biển Vịnh Bắc bộ, con cá mặt trăng lớn này đã vướng vào lưới của tàu cá của anh Huân.

Do cá đã chết nên các ngư dân đã dùng máy tời mới đưa con cá được lên tàu và cho xuống khoang tàu ướp lạnh. Cũng trong chuyến đi biển này, tàu cá của anh Huân cũng đã đánh bắt được một con cá mặt trăng có trọng lượng khoảng hơn 2 tạ, sau khi đưa lên bờ phát hiện con cá còn sống thì thả lại xuống biển.

ca-mat-trang

Cá m?t tr?ng “kh?ng” v??ng l??i c?a ng? dân ?ào V?n Huân

Cá m?t tr?ng có tên khoa h?c là Mola mola, thu?c b? cá nóc. ?ây là loài cá n?m trong Sách ?? Vi?t Nam, x?p vào loài nguy c?p, c?n b?o v?.

Trong th?i gian g?n ?ây, nhi?u cá th? cá m?t tr?ng l?n v??ng vào l??i c?a ng? dân Ngh? An. Sau ??a cá m?t tr?ng vào b?, các ng? dân bàn giao cho B?o tàng Thiên nhiên Vi?t Nam ?? ph?c v? công tác nghiên c?u, tr?ng bày.

Theo Tú Nguy?n-??c Ng?c (Ng??i lao ??ng)

Bình Luận